Üyelik

Gönüllü Kimdir?

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanır.

Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.

Gönüllülük bireye haz ve manevi zenginleşme, özgüven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış ile toplumsal konumun gelişmesi, yeni çevre ve arkadaşlıklar ve yeni ilgi alanları bulma konularında katkı sağlar.

Bir STK için gönüllü

- STK’nın gönüllülerden destek alması kurumun başarısının göstergesidir.
- STK’nın gönüllülerle çalışması kurumun tanınırlığını artırır, hizmet ve çalışmalarının toplum tarafından görülmesini sağlar. Gönüllüler bir anlamda, STK'nın topluma nüfuz etmiş temsilcileri, - STK ile toplum arasında birer iletişim aracıdırlar.
- Gönüllüler, STK’nın hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin, hizmet alan kişilerin, gönüllülerin özverili çalışmalarını görmesi STK'nın etkisini artırır.
- STK’ların kısıtlı bütçelerle ve güçlükle yürüttükleri projeler, gönüllülerin desteğiyle olanaklı hâle gelir.
- Gönüllülerin verdiği destek, STK'larda profesyonel olarak çalışan ekip açısından da teşvik edici bir unsurdur. Gönüllü koordinatörü, bu uygulamalarda kolaylaştırıcı ve uygulayıcıdır.

SORGED'e Gönüllü Olma Şartları Nelerdir?

  1. Başvuru yapacak kişilerin 15-30 yaş aralığında olması gerekir.
  2. Öğrenci olmak ve yabancı dil bilme şartı yoktur.
  3. Gönüllülerin Yozgat'ta yaşıyor olmaları gerekir. Çünkü SORGED'i ofisi Sorgunda olup, yerel faaliyetlerimiz Yozgat'ta gerçekleşmektedir.
  4. SORGED'in çalışmalarına en az 6 ay düzenli şekilde devam edebilecek durumda olmalıdır.
  5. Gönüllülerin haftanın belli günleri, en az 3 gün dernek faaliyetlerine destek verecek uygun vakitlerinin olması gerekir.
  6. SORGED gönüllüleri düzenlediğimiz toplantılarımıza tam katılım göstermelidir.

 

SORGED Sorgun Gençlik Derneği

SORGED Sorgun Gençlik Derneğinin kurumsal web sitesidir.

Sorgun Gençlik Derneği

Çay Mahallesi 123 Sokak No:5/4 (İş Bankası Arkası, Özel Temel Lisesi Karşısı)
66700 Sorgun / yozgat

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.