×
Günümüzde “Gençlik Bilgilendirmesi”, gençlik çalışmalarının bir parçası olarak birçok Avrupa ülkesinde tanınmaktadır. Bazılarında ise 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu 40 yılda, Gençlik Bilgilendirme çalışmasında genel anlamda toplumdaki, özellikle de gençlerin yaşam koşullarındaki gelişmelere uyan birçok değişim görülmüştür. Geçtiğimiz 40 yıl içinde, Genel Kapsamlı Gençlik Bilgilendirmesi alanında, yerel ve bölgesel düzeyde, ulusal yapılarda ve Avrupa ağlarında birçok mesleki gelişim gerçekleşti. Ayrıca, Gençlik Bilgilendirmesinin Avrupa düzeyinde tanınması büyük ölçüde sağlandı. Bu durum hem Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1990’daki (90) 7 sayılı Tavsiye Kararı’na hem de Avrupa Komisyonunca 2001’de yayımlanan “Gençlik Üzerine Beyaz Kitap”ta Gençlik Bilgilendirmesinin önceliklerden biri olarak yer almasına öncülük etti. 

Gençlik Bilgilendirmesi Nedir?

Gençlik Bilgilendirmesi, gençlik çalışmasının uzmanlaşmış bir biçimidir.İlk gençlik bilgilendirme merkezleri, çağdaş toplumlardaki önemli değişimleri takiben, 1960’ların sonlarında Batı Avrupa’da kuruldu. Bu merkezler, gençlerin ilgilendikleri konularda güvenilir ve doğru yanıtları, resmi olmayan, kullanıcı dostu bir ortamda veren bir hizmet istemine karşılıktı. O zamandan beri gençlik bilgilendirmesi, Avrupa’da hızla gelişti. Birçok ülkede gençler için çok çeşitli ve kapsamlı müdahale ve hizmet biçimlerini de içine alarak gençlik çalışmasının özel bir parçası oldu. Gençlik bilgilendirme çalışmasının her ülkede yerine getirilişi, o ülkedeki gençlere ilişkin yasal düzenlemeye, gençlik çalışmasının genel rolüne, gençlerin, onlarla ve onlar için çalışanların elinde bulunan diğer yapılar ile tesislere çok bağlıdır. Yine de bazı temel görevler ve ilkeler tüm gençlik bilgilendirme merkezleri ve hizmetleri için aynıdır.
Genel kapsamlı gençlik çalışması, gençlerle ilgili bütün konuları içermeyi amaçlar ve genellikle içerdiği alanlar şöyledir:
• Eğitim
• İş ve Kariyer
• Serbest zaman ve spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler
• Gençlerle ilgili yasalar (mevzuat)
• Barınma
• Maddi sorunlar
• Sağlık sorunları
• Yereldeki gençler için tesisler ve hizmetler
• Tatil ve yolculuk
• Gönüllülük ve Avrupa’daki ve uluslararası olanaklar

Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı’na göre

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİNDE TEMEL İLKELER

Aşağıdaki ilkeler, bir gencin bilgi edinme hakkını garanti altına almaya çalışan bütüncül gençlik bilgilendirmesi çalışmalarına bir kılavuz olma niteliği taşır:
 • Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri istisnasız bütün gençlere açık olmalı.
 • Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, konum, köken, cinsiyet, din veya sosyal statü gözetmeksizin her gencin bilgiye erişim eşitliğine sahip olmasını garanti altına almaya çalışır; imkânı kısıtlı gruplara ve özel ihti yaçları olan gençlere ise özel ilgi gösterir.
 • Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri herhangi bir randevu sistemi olmaksızın kolay ulaşılabilir ve sağladıkları samimi atmosfer ile gençler için çekici olmalı. Ayrıca çalışma saatleri, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte ayarlanmalı.
 • Sunulan bilgi, gençlerin istek ve ihtiyaçları üzerine kurulmuş olmalı, gençlerin ilgisini çekebilecek her konu başlığını içermeli ve yeni konu başlıklarını kapsayabilmek için sürekli bir devinim içerisinde olmalı.
 • Her bir faydalanıcı, yetkinliğe ve otonomiye ulaşabilme, edinilen bilgiyi kullanma ve analiz etme yeteneklerini geliştirme yaklaşımı ile birer birey olarak saygı görmeli ve sorularına verilen cevaplar kişiselleştirilmeli.
 • Gençlik bilgi hizmetleri ücretsiz sunulmalı.
 • Bilgi, faydalanıcının mahremiyetine ve kimliğini açıklamama hakkına saygılı bir şekilde verilmeli.
 • Bilgi, bilgi verme hakkında eğitim almış profesyonellerce verilmeli.
 • Verilen bilgi eksiksiz, güncel, geçerli, uygulanabilir ve kullanımı kolay olmalı.
 • Çoğulcu yaklaşım ve kullanılan kaynakların doğrulanabilmesi aracılığıyla verilen bilginin tarafsızlığının sağlanması konusunda çaba sarfedilmeli.
 • Sunulan bilgi, herhangi bir dini, siyasi, ideolojik ya da ticari etkiden uzak olmalı.
 • Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, bir çok değişik grubun ihtiyaçlarına etkili ve uygun yollar, yaratıcı ve yenilikçi stratejiler, yöntemler ve araçlar kullanarak mümkün olan en çok sayıda gence ulaşabilme konusunda gayret göstermeli.
 • Her bir genç; bilgi ihtiyacının belirlenmesi, bilginin hazırlanması ve iletilmesi, bilgi hizmetlerinin, projelerinin ve akran aktivitelerinin yönetilmesi ve değerlendirilmesi gibi konularla sınırlı kalmadan kendisine en uygun şekilde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençlik bilgilendirmesi çalışmalarına katılma fırsatına sahip olmalı.
 • Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, özellikle bulundukları bölgedeki diğer gençlik yapılanmalarıyla birlikte çalışmalı, gençlerle birlikte çalışan diğer paydaşlarla iletişim içerisinde olmalı.
 • Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, gençlerin modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşmalarına yardımcı olabilmeli ve gençlerin bu teknolojileri kullanma konusundaki becerilerini geliştirebilmeli.
 • Gençlik bilgilendirmesi çalışmaları için sağlanan hiç bir finansman kaynağı gençlik bilgi merkezlerini ve bilgilendirme hizmetlerini bu Şart’ın ilkelerini uygulamaktan alıkoymamalı
Gençlik bilgilendirmesinin temel amaçları
 • Gençlerin erişebildiği bilgi kaynaklarının merkezinde, bilgiyi koordine eden bir birim olarak yer almak.
 • Genç bireylerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamaları için bilgi sağlamak ve onların anlayacağı, kolaylıkla erişebileceği şekilde, bütün olası kanalları kullanarak farklı genç gruplarına ulaştırmak.
 • Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanarak, gençlerin sunulan bilgiyi yorumlamalarını ve özümsemelerini sağlayarak, hayata geçirmelerine yardımcı olmak.
 • Gençlerin yararlanabilecekleri hizmet, olanak ve fırsat yelpazesinden haberdar ederek, pasif bir bilgi verme yerine, gençlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veren aktif bir hizmet sunmak.
 • Gençleri diğer uzman kuruluşlara ve hizmetlere yönlendirerek, gençlerin ihtiyaçları ve sorunlarına yardımcı olabilecek ilgili kuruluşlar arasındaki bağlantıyı sağlamak.
 • Kişisel gelişim için temel oluşturmak ve kişisel özerklik edindirmek için etkin olarak gençlerin bilgi kaynaklarını kullanmasını teşvik etmek ve bilgi edinme becerilerini geliştirmek.
 • Ebeveynler, öğretmenler, gençlik çalışanları, sosyal çalışanlar, rehberlik uzmanları gibi, gençlerin yardım için başvuracağı insanların, gençlere daha etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için onları yetkinleştirmek.
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör