×
Misyonumuz

  • "Gençlerimiz evrensel değerler üretir" anlayışı çerçevesin de çalışan gönüllülerimiz,
  • Gençlerimizin ilgi, beceri ve kabiliyetlerine yönelik, kültür, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda yetiştirerek topluma kazandırmak,
  • Gençlerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve dünya için önemli olduğunu göstermek,
  • Her gencin Türkiye’nin ilerlemesi konusunda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası değerlerimizi üretip, geliştirerek küresel dünyanın oluşumuna katkı sağlamak
  • Toplumumuzdaki bireylerin gençlerimize yönelik bilinçlerini olumlu yönde değiştirerek maddi manevi desteği için farkındalık oluşturmak, bu algıyı sürdürmek ve arttırmak.
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör