×
Gençlik Çalışması Nedir?

2010 yılındaki AB Konsey Kararına göre gençlik çalışması şu şekilde ifade edilmiştir: (European Commission, 2014:53) “Gençlik çalışması, resmi eğitim müfredatının dışında boş zaman faaliyetlerinin yanı sıra yaygın ve sargın eğitim süreçlerine ve gönüllü katılıma dayanan faaliyet alanlarıdır. Bu faaliyetler ve süreçler, eğitimsel ve pedagojik rehberliğin altında tek taraflı, iki taraflı veya ortak yönetilen profesyonel veya gönüllü gençlik çalışanları ve gençlik liderleri tarafından yönetilir ve farklı dinamiklerin sebep olduğu değişikliklere tabidir.” Diğer bir tanımlamaya göre ise gençlik çalışması okul dışında, yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak, gençler için gençlerle beraber hayata geçirilen sosyal, kültürel, eğitsel ve politik çalışmaların tümüdür. (Lauritzen; 2005) Gençlik çalışması gençlerin kişisel ihtiyaçlarına ve ilgili alanlarına dayalı aktiviteler sunmaktadır.

Bunların gerçekleştirilebilmesi için gençlik çalışmasının kullandığı yöntemler şu şekildedir: (European Commission, 2014:5)
- Yaygın ve sargın öğrenme
- Katılımcı ve tecrübeye dayanan (deneysel) eğitim
- Sosyal etkinlikler yoluyla öğrenme
- Rehberlik ve akran desteği

Gençlik çalışması, gençlerin yetkilendirilmelerini, bağımsız olabilmelerini, sorumluluk ve hoşgörü sahibi olabilme kavramlarını göz önünde bulundurarak gençlerin kişisel gelişimlerini amaçlamaktadır. Toplumsal amaçları açısından daha geniş bir tanımlama yapmak gerekirse, gençlik çalışması demokratik hayata katılım, sosyal uyum ve dâhil olma gibi kavramlar üzerinde de etkin olmaya çalışmaktadır. Gençlik çalışması yaygın ve sargın eğitim metotlarını, ilişki odaklı aktiviteleri, deneyimsel pedagojiyi ve akran desteğini içermektedir. (European Commission,2014:54)

Gençlik Çalışanı Kimdir?

Gençlik çalışmaları alanındaki uygulamaların çeşitlilik göstermesinden dolayı gençlik çalışanının kavramsal olarak genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Benzer şekilde, gençlik çalışmaları faaliyetiyle ilgilenen bireylerin hepsi de aynı özelliklere sahip olmayabilir. Ancak sektörde yer alan gençlik çalışanlarının bir çalışan olarak sahip oldukları tipik özellikleri açısından tanımlama yapmamız mümkün olabilir. Gençlik çalışanı, özellikle birebir ilişkiler ve grup tabanlı faaliyetler aracılığıyla yaygın ve sargın öğrenme kapsamında, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine odaklanarak gençlerle birlikte çalışan kişidir. (SALTO, 2016:15)
Gençlik çalışanları aynı zamanda, geniş bir skalada farklı eğitim ve mesleki geçmişlerden gelen ve maaşlı veya gönüllü olarak gençlik çalışmaları alanındaki uygulamalarda yer alan kişilerdir. Çalışanların, maaşlı veya gönüllü olduğuna bakmaksızın gençlerin potansiyellerini geliştirebilmeleri bakımından üstlendikleri rol aynıdır. (European Commission, 2014:109-111)

Gençlik çalışanı, maaşlı bir çalışan veya gençlik sektörüne gönüllüğe dayalı olarak dâhil olan birisi olabilir. Gençlik çalışmaları içinde yer alan hem maaşlı hem de gönüllü çalışanlar, çalışmalarını tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak yapabilmektedir. Gençlik sektöründe çalışanlar öğretmen, sağlık çalışanı, psikolog gibi sosyal hizmetlere dâhil olan, alanında profesyonelleşmiş gençlik çalışanından sosyal hizmet çalışanına kadar geniş ve zengin bir yelpazeyi barındırmaktadır. Bu geniş yelpazeye rağmen gençlik çalışmalarının yürütüldüğü temel düzlemdeki gençlik çalışanlarını farklılaştıran göstergeler şu şekildedir:
- Gençlik çalışmasının girişkenliğe dayalı bir şekilde açık alanlarda yürütülmesi,
- Gönüllüğe dayalı sivil toplum kuruluşlarında ve gençlik organizasyonlarında çalışmak,
- Gençlik sektöründeki resmi kuruluşlarda çalışılması.

Daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın...

Kaynak: Türkiye’deki Gençlik Çalışmalarının Değerlendirilmesi Ve Gençlik Çalışanlarının İşgücüne Entegrasyonunun İncelenmesi - Engin Yılmaz

Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör