×
İŞ'te Genç İŞ'te Yozgat Politika Önerisi
 6.05.2021 23:15:51
  SORGUN GENÇLİK DERNEĞİ
 679 kez okundu
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü'nün ortaklığında, Erasmus+ Gençlik Diyaloğu programı kapsamında yürüttüğümüz “İŞ'te Genç İŞ'te Yozgat” başlıklı projemiz tamamlanmıştır. Proje kapsamında 4 çalıştay, 1 zirve programı düzenlenmiş olup, toplamda 211 genç katılım sağlamıştır. Proje kapsamında gençler tarafından "Yozgat İli Özelinde Genç İşsizlik Sorunu & Çözümüne Yönelik Politika Önerileri" hazırlanmıştır. Yozgat'ta ilk kez gençler tarafından Genç işsizlik sorunu ve çözümüne yönelik  böyle bir Politika Öneri Belgesi hazırlanmıştır.  

Gençler tarafından büyük bir özveri ve motivasyonla hazırlanan bu Politika Öneri Belgesinin politika yapıcılar tarafından dikkate alınacağına inanıyoruz. Umarım bu çalışmamız Yozgat'ın genç işsizliğin çözümüne bir katkı olur ve gençlerimiz farklı şehirlere göç etmesine engel oluruz.

"İŞ'te Genç, İŞ'te Yozgat" projesi ile, Yozgat ilinin genç işsizliği sorununun gençler tarafından detaylı incelenmesi, gençlerin hazırladığı istihdam sorunlarına yönelik Yozgat ili özelinde gerçekçi ve uygulanabilir politika belgesi oluşturulması ve önerilerin hayata geçebilmesi için karar verici ve yasa yapıcılar ile ortak buluşmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

“İş’te Genç, İş’te Yozgat” projesinin temel amacı, Yozgat ili genç istihdam oranının arttırılmasına yönelik; Yozgat ili ekonomisinin ve kaynaklarının incelenmesi, Yozgat ili özelinde istihdam edebilirliğin arttırılması için yatırım alanlarının ve potansiyelinin ortaya koyulmasının sağlanması için uygulanabilir politika önerileri hazırlamak ve bu politika belgesinin yerelde karar alıcı konumundaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, üniversite ve ilgili sivil toplum örgütleri ile gençlerin bir araya gelerek, somut paylaşımda bulunmaları ve yerele kalıcı katkı sağlanmasının desteklenmesi olmuştur.

Belirtilen temel amaç doğrultusunda farklı profil özelliklerine sahip gençler ile “İstihdam ve İşsizlik” temalı yaygın öğrenim temelli dört çalıştay düzenlenmesi, çalıştayların gençlerin paydaş diyalogu içerisinde bulunarak, genç işsizliği, nitelikli işgücü piyasası, iş-başı eğitim, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında atölye çalışmalarında aktif yer alarak, mevcut ulusal & bölgesel ve yerel istihdam politikalarını detaylı incelemeleri, istihdam alanında çalışmalar yürüten paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunacak platformlar sunularak, mevcut politikaların uygulanabilir olması ve iyileştirilmesi yönünde somut katkılar sağlamaları ve bu çalıştaylar ile kazanılan donanımla gençler tarafından “Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Öneri Belgesi” hazırlanmıştır.

Proje kapsamında düzenlenen her bir çalıştay programına; 18-30 yaş aralığında 30 genç katılımcı dahil edilmiş ve toplam dört çalıştay kapsamında 120 gencin proje içerisinde aktif katılımı desteklenmiştir. Projenin son adımı olarak, toplam 91 genç katılımcı ile oluşturulan “Politika Öneri Belgesi”nin tanıtılması ve karar verici, yasa yapıcılar ile gençlerin bir araya gelmelerine imkan sağlayarak proje zirve programı ile tamamlanmıştır.

Sunulan Politika Öneri Belgesi; proje süreci boyunca düzenlenen anket, yüz yüze ve çevrimiçin tüm çalışmaların yazılı hale dönüştürülen fikri çıktısıdır.

Politika Belgesi: https://bit.ly/3eUaTjp

Başta bu projeye destek vererek gençlerin işsizlik sorununun çözülmesi için bizlere fırsat veren Türkiye Ulusal Ajansına,
Sn. Alim Sarıaslan - Türkiye Ulusal Ajansı Uzmanı
Sn. Eren Bolat - Türkiye Ulusal Ajansı Uzmanı
Sn. Erkut Ekinci - Sorgun Belediye Başkanı
Sn. Hakkı Yurtlu - Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü
Sn. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü - Taner Yıldız
Sn. Sinan Çelik - Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sn. İbrahim Akdaş - Yozgat Ticaret İl Müdürü
Sn. Selim Türker - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Yozgat İl Koordinatörü
Sn. Serdar Arslan- ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanı
Sn. Memiş Sezen - ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Sn. Timur Yıldız - ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Uzmanı
Sn. Abdülkadir Karaduman- Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı
Sn. Zehra Karcı - Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı
Sn. Emre Deniz - Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı
Sn. Mehmet Çağatay Ateş- Kolay Grubu Kurucusuna
Sn. Onur ÇİFTCİ’ye, Gönüllülerimiz Ali Mert GÖREN’e, Ana Rita Marques’e, Francisca Vieira Pinto’ya Projenin
yaygınlaştırılmasına ve gençlere ulaştırmasına katkı sağlayan kıymetli Yozgat Basın Mensuplarına ve proje faaliyetlerine
katılım sağlayan bütün gençlere Sorgun Gençlik Derneği adına teşekkür ederiz.

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Sorgun Gençlik Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
Copyright 2019 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör