×
İstihdam Politikaları Çalıştayı
 24.02.2018 23:36:39
  SORGUN GENÇLİK DERNEĞİ
 5761 kez okundu

İstihdam Politikaları Çalıştayı 

Derneğimiz tarafından hazırlanan Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı kapsamında finanse edilen “Kariye İlk Adım” projesi kapsamında İstihdam Politikaları Çalıştayı 100 gencin katılımıyla 10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda Yozgat'ın en önemli problemleri arasında yer alan işsizliğin nedenleri sorgunlandı. Sorunlara yönelik uygulanan politikaları tartışıldı ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını konuşuldu. Çalıştay programında gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar detaylı ele alındı. Yozgat'ta gençlere sunulan iş imkânları ve istihdam politikaları ele alınarak girişimcilikle ilgili fırsat ve kısıtlamalara da bakıp genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğe etkisi sorgulandı. Ayrıca çalıştay programında Sorgun Belediye Başkanınımız Sayın Ahmet ŞİMŞEK Sorgun ilçemizde gençlere sunulan imkanlar ve istihdam alanında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Genç İstihdamının Önündeki Engel ve Sorunlar

 1. Özel sektörün gençlere yeterli imkânları sunmaması,
 2. Gençlerin kamu sektöründe iş bulma isteği,
 3. Okullarda verilen mesleki eğitimin yetersiz olması,
 4. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan gücüne olan ihtiyacın azalması,
 5. Pek çok kurumda liyakate yönelik alım yapılmaması,
 6. Meslekler arasındaki maaş oranlarının dengesiz olması,
 7. Olumsuz çalışma ortamları (Mobbing, fazla çalışma saatleri vb.),
 8. Özel sektörde yeni mezun olan gençlere fırsat verilmemesi,
 9. Gençlerin birçok konuda yüksek beklentilerinin olması,
 10. Okullarda verilen İngilizce eğitiminin yetersiz olması ve bu yüzden gençlerin yabancı dil sorunu yaşamaları,      
 11. Sadece teorik sınavlarla işe yerleştirme sisteminin başarısız olması,
 12. İş piyasasının ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sistemimizin olmaması,
 13. Son dönemlerde meslek gruplarının proje odaklı işe alınması ve proje bitince süreklilik sağlanmaması,
 14. Mesleki örgütlenme sayısının az olması,
 15. İşe alımlarda şeffaflık politikasının uygulanmaması,
 16. Bölgesel gelişmişlik farkının çok fazla ve dengesiz olması,
 17. Mesleklerin değersizleştirilmesi,
 18. Özel sektöre yönelik çalışan hakları odaklı denetimlerin yetersiz olması,
 19. Belli bir iş alanında uzman olmayan ve yeterliliği bulunmayan kişilerin makam sahibi olması,
 20. Gençlere yönelik düzenlenen kişisel gelişim programlarının yetersiz olması,
 21. Emekli olma yaşının büyük olması,
 22. Sivil toplum kuruluşlarının yetersiz olması,
 23. Geleneksel bakış açısının olması,
 24. Staj programlarının kalitesiz olması,
 25. Üniversite sayısının ve mezun olan kişilerin fazla olması,
 26. Eğitim sisteminin sürekli değişmesi,
 27. Gençlerin öz değerlendirme yeterliliğinin düşük olması,
 28. Gençlerin sevdiği mesleği ve işi yapmaması,
 29. Ebeveynlerin ve toplumun yanlış meslek yönlendirmeleri,
 30. Genç odaklı sivil toplum örgütlerinin sayısının az olması,
 31. Genç girişimcilere yönelik bilinçlendirme ve teşvik çalışmalarının yetersiz olması,
 32. Performans değerlendirmelerinin başarısız olması,
 33. Eğitim sisteminde kariyer planlaması yönünde gençlere yeterli desteğin verilmemesi,
 34. Devlet çalışmalarının yenilikçi ve modern gerekliliklere ayak uyduramaması,
 35. Bölgesel teşvik programlarında yanlışlıkların olması,
 36. Bürokratik çalışmalar,
 37. Genç engellilere yönelik sunulan fırsatların yeterli olmaması,
 38. Hızlı nüfus artışı.

Genç İstihdamının Önündeki Engel ve Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler

 1. İşverenin ve çalışanın haklarını koruyacak devlet destekli sözleşmeler yapılmalı,
 2. Mesleki eğitimlerde uygulama modülleri artırılmalı,
 3. Genç engellilere yönelik yapılan eğitimler düzenlenmeli ve eğitimin kalitesi artırılmalı,
 4. Özel sektörü özendirmeye yönelik politikalar geliştirilmeli,
 5. Üniversitelerde kontenjan sayısı azaltılmalı,
 6. Ezberci bir eğitim sistemi değil, beceri geliştirmeye yönelik bir eğitim sistemi benimsenmeli,
 7. İşe alımlar sadece sınav odaklı değil, proje ve etkinlik odaklı da olmalı,
 8. Ailelerin çocuklarının kişisel farkındalıklarını artırabilmeleri için ailelere yönelik eğitimler verilmeli,
 9. Sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılmalı,
 10. STK-ARGE istihdam merkezleri kurulmalı,
 11. Çalışan ve emekli arasındaki maaş oranları dengelenmeli,
 12. Kooparatifler yaygınlaştırılmalı ve gençlerin bu konudaki farkındalıkları artırılmalı,
 13. Staj süreleri artırılmalı ve gerekli denetimler titizlikle yapılmalı,
 14. Mesleki sendikalar “Kaliteli yaşam” alanında faaliyet göstermeli,
 15. Meslek dalları kendi alanlarında sınıflandırılmalı ve alandışı geçişlere izin verilmemeli,
 16. İş güvenliği denetimleri sıkı ve daha katı hale getirilmeli
 17. Ülkemizdeki karar verici ve yasa yapıcılar uzman oldukların alanlarda görev almalı,
 18. Adil ve şeffaf mülakat süreçleri yürütülmeli ve denetlenmeli,
 19. Eğitim sistemleri sürekli değiştirilmemeli, uzun vadeli planlar yapılmalı,
 20. Sınav sistemleri alan ve yetenek odaklı düzenlenmeli,
 21. Gençlere yönelik yurt içi ve yurtdışı imkanlar artırılmalı,
 22. Sosyal etkinlikler faaliyetler ve imkanlar artırılmalı,
 23. Üniversitede görülen derslerin yeterliliğinin sağlanmalı,
 24. İşe alımlarda deneyim şartı esnetilmeli,
 25. Çalışma saatleri düzenlenmeli ve teşvik programları geliştirilmeli,
 26. Eğitim sistemiz cağın ihtiyaçlarına göre teknoloji odaklı düzenlenmeli,
 27. Ülkemizdeki bilim insanlarının sayısı artırılmalı,
 28. Mülakat öncesi ön sınav yapılmalı,
 29. Formasyonlara yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalı,
 30. Alan dışı atamalar yapılmamalı,
 31. Eğitim sistemi bölgesel altyapı odaklı ve daha etkin planlamalı,
 32. Meslek seçim programları geliştirilmeli,
 33. Çift yabancı dil programları belirlenmeli,
 34. İhtiyaç dışı üniversite bölümleri kapatılmalı.

 

Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör