×
Bir Bağış Bir Hayat
"Bir Bağış Bir Hayat " başlıklı çalışmamız Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenmiştir.

Çalışmamız ile ülkemizde ve Yozgat ilimiz de önemli bir sağlık sorunu olan organ nakli için gerekli, ancak yetersiz sayıdaki organ bağışını artırmak için halkın bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Çalışmamız bağış ve nakil sayılarını artırmak için, organ bağışına engel olan durumların tespit edilmesi, toplumun organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi, tanıtım ve kampanyaların düzenlenmesi ile organ bağışının artmasına katkı sağlayacaktır. Organ bağışı konusunda önce bölgemizde sonra tüm kamuoyunda farkındalık yaratacaktır.

Çalışmamız kapsamında organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması konusunda çeşitli çevrim içi eğitimler, kampanyalar ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Söz konusu faaliyetlerin amacı halkımızın ve gençlerin konu ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamaktır. Sadece biz gençler değil ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bilgi ve bilinç düzeyinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağız. Böylece çalışmamız ile organ bağışı konusunda önce bölgemizde sonra tüm kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Çalışmamız kapsamında yaptığımız tüm faaliyetler ile toplumun organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim, tanıtım ve kampanyaların düzenlenmesi ile organ bağışının artacağını beklemekteyiz.
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör