×
BİR tedbir BİN hayat kurtarır
Avrupa Dayanışma Programı - Dayanışma Projeleri (ESC30) 1. Başvuru Döneminde Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz “BİR tedbir BİN hayat kurtarır” başlıklı projemiz kabul edilmiştir.

Bu proje fikri 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta ve 11 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ortaya çıkmıştır. Proje ekibimiz Afet ve acil durumlara ilişkin olarak afet risklerinin azaltılması ve kayıplarının önlenmesi, tüm kurumsal yapıların ve toplumun iş birliğini gerektirdiğinden, Yozgat bölgesinde ve ülkemizde afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için bu projenin hazırlanmasına karar vermiştir.

Ülkemizde son yıllarda 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde,1999 Gölcük (Kocaeli) Depremi (7,4), 1999 Düzce Depremi (7,2), 2003 Bingöl Depremi (6,4), 2011 Van Depremi (7,2), 2020 Elazığ Depremi (6,8), 2020 İzmir Seferihisar Depremi (6,6) ve son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremlerde vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu depremler, ülkemizde afet yönetimi konusunun önemini ortaya koymaktadır. Projemiz kapsamında bir gönüllü takımı oluşturacağız. Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gençlerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve bir gönüllü takımı oluşturmayı hedeflenmekteyiz. Projemiz ile, gençler, çocuklar ve aileleri afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı hale getirmek, eğitimler ile afete hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık yaratmak, temel önlemleri paylaşmak, doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamaktır. Oluşturacağımız gönüllü takımları ile gönüllüler, afet öncesi, esnası ve sonrasına yönelik aldıkları eğitimler sayesinde profesyonel ekiplerle koordineli ve etkin bir şekilde çalışarak toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesine katkı sağlayacaktır.

Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör