×
Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma
Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGES-DER) Koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Derneği, Genç Birikim Derneği, Gümüşhane Valiliği ve E- Gençlik Derneği ortaklığında  hazırlanan ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA3 Politika Reformuna Destek Programı kapsamında yürütülen “Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma” (Embracing Future- Sustainable Development) başlıklı proje proje ortakları ile yapılan hazırlık toplantısı ile başladı. 

Proje kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine Niğde, Muş, Gümüşhane, Yozgat ve Bursa’da üçer günlük bölgesel çalıştaylar yapılacaktır. Çalıştaylara 18-30 yaş arasında 30 genç ve karar vericiler katılacaktır. Başvuru formaları daha sonra AGESDER ve ortakların sosyal medya ve internet sayfalarında duyurulacaktır. Çalıştaylardan sonra Niğde’de 50 gencin katılacağı iki gün sürecek Zirve Toplantısı yapılacaktır.

Projemizin genel amacı; “gençlerin katılımı olmadan Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak SKH üzerinde farkındalıklarının arttırılması, karar alıcılar için bir politika belgesi oluşturulması” hedeflenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “sürdürülebilir kalkınma”, 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. 

Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Çünkü büyümenin hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi vurgulamaktadır.

Proje kapsamında 4 bölge de 5 çalıştay düzenlenecektir. Her çalıştaya 30 genç olmak üzere toplam 150 gencin katılımı sağlanacaktır. Zirve toplantısına ise çalıştaylardan seçilecek 50 genç ile sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 10 uzmanın katılması planlanmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 amacından 10 amacı çalıştaylarımızda gençler tarafından ele alınacaktır. Her çalıştayda iki hedefin işlenmesi planlanmış olup, sürdürülebilir kalınmanın hedefleri bölgelere göre seçilirken o bölgelerin öncelikleri dikkate alınmıştır, katılımcılarında bu önceliklere göre tespiti yapılacaktır. Katılımcılar, 18-25 yaş arasında olanlara öncelik verilmek kaydıyla 17-30 yaş arasında olanlardan seçileceklerdir. 

Projeye tam katılım sağlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Böylece katılımcılar tarafından kazanılan yeterlilik ve deneyimlerin uluslararası boyutta tanınmasını sağlanacaktır.

PROJE ORTAKLARI:

1- Gümüşhane Valiliği (Gümüşhane)
2- E-Gençlik Derneği (Bursa)
3- Genç Birikim Derneği (Muş)
4- Sorgun Gençlik Derneği (Yozgat)

TAHMİNİ ÇALIŞTAY VE ZİRVE PROGRAMI

I) İç Anadolu 1.Bölge Çalıştayı : 08-10 Nisan 2021 -Niğde (Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Karaman, ve komşu Mersin, Adana illeri)
II) Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı : 10-12 Haziran 2021 -Muş (Muş, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Tunceli Van illeri)
III) Karadeniz Çalıştayı: 26-28 Ağustos 2021- Gümüşhane (Gümüşhane, Artvin ,Rize, Bayburt, Trabzon, Giresun, Ordu , Tokat, Amasya, Samsun , Sinop, Çorum ,Kastamonu , Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu)
IV) İç Anadolu 2. Bölge Çalıştayı: 04-06 Kasım 2021 -Yozgat (Yozgat, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas illeri)
V) Marmara Bölgesi Çalıştayı : 24-26 Mart 2022 – Bursa (Bursa, İstanbul , Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir , Yalova, Kocaeli illeri)

ZİRVE : 25-28 Mayıs 2022 -NİĞDE  Zirveye her çalıştaydan 10’ar olmak üzere 50 katılımcı ve 10 uzman katılacaktır.

NOT: Çalıştay ve Zirve programı Covid-19 salgınının durumuna göre değişebilir.
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör