×
Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı
Sorgun Gençlik Derneği ve Aubiko Derneği işbirliğinde Erasmus+ Gençlik Katılımı programı kapsamında hazırlanan "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" projesi onaylanmıştır.

Gençlerin katılımının artırılması sağlıklı ve demokratik bir toplum yapısı için elzemdir. Gençlerin katılımının artırılması ve toplumda yer edinmelerinin ve karar alma süreçlerinde var olmalarının sağlanması sivil katılımın desteklenmesi bağlamında temel ihtiyaçlardan birisi olarak öne çıkmaktadır.  Daha demokratik, katılımcı ve müreffeh toplumlar oluşturmak istiyorsak gençlerin yerel ve bölgesel düzeyde alınan kararlara ve eylemlere katılmaları çok büyük önem taşımaktadır.


15-24 yaş arası gençler yerel, ulusal ve uluslararası politikalardaki etkileri çok sınırlı bir seviyede kalmaktadır. Özellikle son yıllarda çevresel faktörlerin etkisi ile gençlerin siyaset ve toplum gibi meselelere olan ilgi düzeyleri çok düşük bir noktadadır. Gençlerin siyasetin içerisinde yer almaları ve aktif olarak fikir belirtmeleri hem dahil oldukları değişim hareketlerinin daha uyumlu şekilde çözümlenmesine hem de ülkelerin siyasi hayatlarında yeni vizyonlar kazanılmasına olanak sağlayacaktır. Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılması için belirli aşamalar gerekmektedir. Bu aşamaların en başında gençlerle iletişim kurulması ve ilgilerinin çekilmesi gelmektedir. Bunun için öncelikle gerekli olan bilgilerin ve fırsatların gençlere sunulması gerekmektedir. Bu durumda, ihtiyaçları olan bilgi ve fırsatlara sahip olan gençlerle karşılıklı güven ilişkisinin kurulması ve paylaşımlarda bulunulması olanaklı hale gelecektir. Böylece gençlerin kendi aralarında teşkilatlanmaları, diğer gençlerle iletişime geçmeleri ve gençlik çalışmaları içine girmeleri ile bu aşama sonuca ulaşacaktır.

Temel vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmeleri, karar alma süreçlerinde yer almaları, çeşitli örgütlerde görev almaları, siyasi süreçlere dahil olmaları ve benzeri birçok faaliyet gençlerin aktif katılımı içerisinde değerlendirilebilmektedir. Gençlerin kendileri, çevreleri, toplumun geneli ve diğer gençler için faydalı olabilmeleri için de toplumsal yaşama ve diğer faaliyetlere katılımları önem arz etmektedir. Gençlerin görüş, düşünce ve fikirlerinin ciddiye alınması ve karşılık bulması gençlerin daha özgüvenli, cesaretli ve katılımcı olmalarını sağlayacaktır.


Projemiz sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını, gençliğin demokratik yaşama katılımını teşvik edecek, sosyal ve sivil katılımı destekleyecek ve tüm gençlerin toplumda yer almak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacaktır. 'Katılım' ana alanı altında Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılmasını amaçlıyoruz. Projemiz Almanya ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi uygulamaların paylaşımını yapmayı, gençlerle diyalog kurulmasını ve ulusal politikaların geliştirilmesini, gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesini, siyaset, gençlik örgütleri ve sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.


Gençler, katılımları demokrasi için çok önemli olmasına rağmen, onları etkileyen karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmemektedir. Gençlerin kişisel, kültürel ve politik gelişimlerini desteklemek için topluluklarındaki fiziksel alanlara erişmeleri gerekir. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler arasında, gençlerin katılımının güçlendirilmesi için farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve tartışmanın geliştirilmesi ve ilgili öznelerle paylaşılması bulunmaktadır. Bu kapsamda, proje çerçevesinde bir yıl boyunca, bir adet anket çalışması, konu hakkındaki uluslararası kaynaklar taranacak, Türkiye ve Almanya’da gençlerin katılımın önündeki sorunlar ele alınacak ve gençlerin katılımı hakkında yeni tartışmalar açmak için Türkiye ve Almanya’da olmak üzere iki adet faaliyet programı düzenlenecek ve bir politika belgesi hazırlanacak. Bu bağlama uygun olarak, gençlerin aktif vatandaşlığı ve karar alma mekanizmalarına katılımı, projemiz kapsamında, sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik boyutta ele alınacaktır.


Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör