×
Keşf-i Yozgat
GENÇLER KEŞFEDECEK 

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında hazırladığımız “Keşf-i Yozgat” başlıklı projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanmıştır.

Turizm sektörü ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Özellikle ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgelerde kırsal turizm kalkınmada önemli rol oynamaktadır. İç Anadolu bölgesinde yer alan Yozgat ili mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya adaydır. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. Fakat Yozgat ilinin kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği görülmektedir. Bu projemiz kapsamında Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalıştaylar, ziyaretler, tanıtımlar gibi faaliyetler yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Uğuz, Yozgat'ın potansiyel kırsal turizm çeşitlerinin, ‘termal sağlık turizmi, kültür turizmi, doğa ve spor turizmi, çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi, kırsal su etkinlikleri turizmi, inanç turizmi şeklinde’ sıralanabileceğini anlattı. Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında yapılacak çalışmalarla yerel halka tanıtımlar yapılarak, Yozgat'ın kalkınması, göçün önlenmesi ve işsizliğin önlenmesine katkı sunacağına inanmaktayız’’ diye konuştu. Proje kapsamında Yozgat’ın kırsal turizm ve kültürel mirasının tüm yönleri ile ele alınacağını, unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögelerin canlandırılarak, evrensel değerlere sahip kültürel mirasların gençler tarafından hem tanınacağını hem de tanıtılacağının altını çizdi. 

Uğuz, proje kapsamında Yozgat’ın bir tanıtım filmi çekileceğinin de altını çizdi. Uğuz, ‘’İlimiz kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği görülmektedir. Bu projemiz kapsamında Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalıştaylar, ziyaretler, tanıtımlar gibi faaliyetler yapılacaktır. Yozgat’ın tanıtımı konusunda broşür ve kitapçık ve Yozgat’a ait bir harita hazırlanacaktır. Projenin sonunda projemizdeki tüm gençlere Avrupa Dayanışma Programı tarafından desteklenen her projenin temel bir parçası olan Youthpass Sertifikası verilecektir’’ bilgilerini aktardı.

Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör