×
Yerel Gençleşiyor, Gençler Güçleniyor
Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan “Yerel Gençleşiyor, Gençler Güçleniyor” başlıklı proje Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında kabul edildi.

Proje kapsamında Yozgat bölgesinde bulunan Belediyeler bünyesinde Gençlik Meclislerinin kurulması için çeşitli toplantılar, kampanyalar düzenlenecek ve gençlik meclislerinin oluşturulması için girişimlerde bulunulacak.

Çalışmamız, Yozgat bölgesinde bulunan Belediyeler bünyesinde Gençlik Meclislerinin kurulması için çeşitli toplantılar ve kampanyalar düzenleyerek gerçekleştirilecek ve gençlik meclislerinin oluşturulması için girişimlerde bulunulacak. Gençlik meclisleri, 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 6 Haziran 2009 tarihli, 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliği”nin 10/3 maddesine dayanılarak kurulmaktadır.

Gençlik meclisi uygulamaları dünyada birçok ülkede katılım ve gençlik sorunlarına ilişkin gündem oluşturabilmede istifade edilen araçlardan birisi olmuştur. Gençlik meclisleri, gençlerin sorunlarının ve çözümlerinin tartışıldığı bir platform olmanın yanında kendi temsilcilerini seçerek karar alma mercilerinde temsil edilmeye, kendi önceliklerini ve gündemlerini tespit etmeye de hizmet etmektedir.

Gençlik meclisleri gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmaları, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almaları için oldukça önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almaları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmaları, gönüllülük, dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerinin “ortaklık” bilinci içinde geliştirilmesi ve gençliğe birlikte çalışma kültürünün kazandırması gençlik alanında politikalar üretmesi amacıyla; gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.

Gençlerin fikir ve önerileriyle yerel yönetimlerde söz sahibi olabilecekleri, sorun ve önerilerini konuşabilecekleri bir ortamın oluşabilmesini sağlamak için Belediyelerde Gençlik Meclislerinin kurulmasını önemsiyoruz. Gençlik Meclislerinin kurulmasıyla birlikte gençlerin, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışına bağlı kalarak, gönüllülük, yardımlaşma, dayanışma ve sorumluluk duygusu içinde; sosyal, sanat, kültürel, eğitim, sağlık ve spor gibi gençliği ilgilendiren konularda yenilikçi fikirlerin katkılarıyla projelerin üretilmesine ve gençlik politikalarının iyileştirilmesine de katkıda sağlayacaktır.

Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör