×
Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm
"Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi" Teknik Destek sözleşmesini imzaladık.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı çerçevesinde Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan "Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi" başlıklı Teknik Destek sözleşmesini bugün ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Lütfi Şahin`in katılımıyla imzaladık.

Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları olan Yeşil Mutabakatın hedefleri ve mekanizmaları hakkında bilgilendirmeyi ve yeni yeşil düzenin yaratacağı etkiler, Yeşil Mutabakat kapsamında oluşturulan anlaşmalar, eylem planları ve stratejiler konusunda 18-30 yaş aralığındaki gençleri bilgilendirmeyi ve bu konular hakkında farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim, katılımcılara günlük ve iş hayatlarında yeşil dönüşümü nasıl uygulanabileceği ve sosyal sorumluluk gibi temel kavramlarla nasıl birleştirilebileceği konusunda bilgi sağlayacak.  

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, ülkemizin de 24 Mayıs 2004 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi BMİDÇS , uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adımdır. Bu kapsamda, 2015 yılında Paris te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansında Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Ülkemiz, Paris Anlaşmasını, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreninde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış olup 6 Ekim 2021 tarihinde onayladığımız Anlaşma 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu süreçte ülkemizin 2053 karbon-nötr hedefi açıklanmıştır.

Bununla birlikte, bu hedefe yönelik yol haritamızı da ortaya koyan güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanımız, 15 Kasım 2022 tarihinde 27. Taraflar Konferansında COP27 sunulmuştur. Bu çerçevede, 2030 yılı itibariyle artıştan azaltım senaryosuyla %41 oranında bir emisyon azaltım taahhüdü ortaya koyulmuş olup ülke olarak iklim değişikliğine yönelik hedef ve çabalarımızın düzeyi uluslararası iklim finansmanına erişimimizi etkileyeceğinden bu gelişmeler önem arz etmektedir. İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla küresel olarak atılan adımlar, Avrupa Birliği AB tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hız kazanmıştır. AB Yeşil Mutabakat ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymuş ve bu hedefe ulaşmak için yeni bir büyüme stratejisi benimseyerek tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. 

SORGED, çevre ve iklim değişikliği sorunun yanında adaptasyon konusunu da önemseyen bir bakış açısına sahiptir. Son yıllarda çevre, iklim değişikliği, sıfır atık gibi konularda aktif olarak projeler, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu teknik destek eğitim ile gençlerimiz konu hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazanacak. Derneğimizin yeşil mutabakat ve yeşil dönüşümü konusunda bilgi beceri ve kapasitesi artacak ve yeni projeler, eğitimler düzenleme noktasında motivasyon kazanacaktır. Bu eğitim sonrasında Derneğimiz bölgemizdeki gençleri ve vatandaşları bilinçlendirecek ve bu konularda yeni eğitimler düzenleyecektir. 

Projenin hazırlanması aşamasında sağladıkları desteklerden dolayı başta ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Lütfi Şahin olmak üzere Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen Bey'e, Yasin Zincin Bey'e ve ORAN Kalkınma Ajansı uzmanlarına çok teşekkür ederiz.

Yozgat'ımıza ve Gençlerimize Hayırlı olsun.
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör