×
Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı
 1.11.2021 13:35:33
  SORGUN GENÇLİK DERNEĞİ
 6148 kez okundu
Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGES-DER) Koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Derneği, Genç Birikim Derneği, Gümüşhane Valiliği ve E- Gençlik Derneği ortaklığında  hazırlanan ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA3 Politika Reformuna Destek Programı kapsamında yürütülen “Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı projenin II. Bölge Çalıştayı 19-20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Sorgun'da düzenlenecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “sürdürülebilir kalkınma”, 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Çünkü büyümenin hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi vurgulamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA),2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır. Türkiye 1992 yılında Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sonra 1996'da SK kavramına somut olarak 7.Kalkınma Planında yer vermiş ve konuyu kamusal düzeyde gündemine almış sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine yansıtmıştır. Kalkınma Planlarıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramına yer veren ve odağına alan sektörel ve tematik ulusal politika ve strateji belgeleri de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli parçalarıdır. Hem Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Planında hem de 11.Kalkınma Planında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının önceliklerimiz doğrultusunda politikalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir takip ve gözden geçirme mekanizması oluşturulması "temel amaç olarak belirtilmiş ,Politika ve Tedbirler açıklanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
1. Yoksulluğa Son: Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek
2. Açlığa Son: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarım
3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak
4. Nitelikli Eğitim: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam fırsatlarını teşvik etmek
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarının Güçlenmesi
6. Temiz Su ve Sanitasyon: Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak
7. Erişilebilir ve Temiz Enerji: Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye  erişimi sağlamak
8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
10. Eşitsizliklerin Azaltılması: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak
12. Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak
13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek
14. Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak kullanmak
15. Karasal Yaşam: Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek
16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak 
17. Amaçlar için Ortaklıklar: Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için canlandırmak

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2021/02/SKA-ve-Gostergeleri-Kapak-Birlestirilmis.pdf

PROJEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Proje genel amacı; "gençlerin katılımı olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmanın mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak SKA üzerinde farkındalıklarının arttırılması, karar alıcılar için bir politika belgesi oluşturulması" hedeflenmiştir.                                                             
PROJE FAALİYETLERİ
Proje kapsamında 4 bölge de 5 çalıştay düzenlenecektir. Her çalıştaya 30 kişi olmak üzere toplam 150 gencin katılımı sağlanacaktır. Zirve toplantısına ise çalıştaylardan seçilecek 50 genç ile sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 10 uzmanın katılması planlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 amacından 10 amacı çalıştaylarımızda gençler tarafından ele alınacaktır. Her çalıştayda iki hedefin işlenmesi planlanmış olup, sürdürülebilir kalınmanın hedefleri bölgelere göre seçilirken o bölgelerin öncelikleri dikkate alınmıştır, katılımcılarında bu önceliklere göre tespiti yapılacaktır. Katılımcılar, 18-25 yaş arasında olanlara öncelik verilmek kaydıyla 17-30 yaş arasında olanlardan seçileceklerdir. Tüm katılımcıların cinsiyet dağılımlarına dikkat edilecek erkek ve kadın katılımcıların eşit sayılarda olmalarına özen gösterilecektir.
Çalıştaylarda 20 dezavantajlı gencin dahil edilmesi planlanmıştır. Bu gençlerden 10 genç aynı zamanda zirve toplantısına davet edilecektir.

Proje katılımcılarına Youthpass belgesi verilecektir.

Katılımcıların konaklama ve yemek giderleri ile karayolu/demiryolu seyahat giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. (Şehirlerarası seyahat giderleri ödenecektir. İl içerisindeki seyahat giderleri ÖDENMEYECEKTİR. Gidiş-Dönüş toplam 200,00.-TL'ye kadar seyahat giderleri geçerli belge karşılığı ödenecektir.  Seyahat giderleri ödemeleri çalıştaydan sonra 15 gün içerisinde katılımcıların banka hesabına yatırılacaktır. 

BÖLGE ÇALIŞTAYLARI VE KATILIMCI KABUL EDİLECEK İLLER

I- NİĞDE - İÇ ANADOLU 1.BÖLGE ÇALIŞTAYI (Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Karaman, Mersin, Adana illeri) 

II- YOZGAT- İÇ ANADOLU 2.BÖLGE ÇALIŞTAYI 
(Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı illeri ve Sorgun / Yozgat'ta en fazla 200 km uzaktaki il/ilçe merkezlerinden de başvuru yapılabilecektir.)  
NOT: Daha önce Niğde Bölge Çalıştayı içerisinde olan diğer iç Anadolu illerinden başvurular kabul edilmeyecektir.

III- MUŞ- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Muş, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Şırnak, Tunceli, Van)

IV- GÜMÜŞHANE - KARADENİZ BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Gümüşhane, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak)

V- BURSA- MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Bursa, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Balıkesir)

ZİRVE TOPLANTISI –NİĞDE- Zirve toplantısına her bölge çalıştaydan  on genç davet edilecektir. Ayrıca ile sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 10 uzmanın katılması planlanmıştır.

ÇALIŞTAYLARDA ELE ALINACAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI 

NİĞDE BÖLGE ÇALIŞTAYI :
1) Yoksulluğa Son
10) Eşitsizliklerin Azaltılması

YOZGAT BÖLGE ÇALIŞTAYI  :
4) Nitelikli Eğitim
13) İklim Eylemi

MUŞ BÖLGE ÇALIŞTAYI  :
3) Sağlıklı ve Kaliteli 
12) Sorumlu Tüketim ve Üretim

GÜMÜŞHANE  BÖLGE ÇALIŞTAYI :
7) Erişilebilir ve Temiz Enerji
11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

BURSA  BÖLGE ÇALIŞTAYI  : 
8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomi
16) Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar

ÇALIŞTAY VE ZİRVE TARİHLERİ:
NİĞDE - İÇ ANADOLU 1.BÖLGE ÇALIŞTAYI : 6-7-8 Ağustos 2021
YOZGAT- İÇ ANADOLU 2.BÖLGE ÇALIŞTAYI  :   19-21 Kasım 2021
GÜMÜŞHANE - KARADENİZ BÖLGESİ ÇALIŞTAYI: Ocak 2022 
MUŞ- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇALIŞTAYI :  Mart  202 
BURSA- MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞTAYI : Mayıs 2022 
ZİRVE TOPLANTISI :  Temmuz 2022 

Katılımcıların otele girişleri  19 Kasım 2021 Cuma günü saat 11.00-13.00 arasında olacaktır. Aynı gün öğle yemeğinden sonra saat 14.00'de Çalıştay başlayacaktır.  
21 Kasım 2021 Pazar günü saat 18.00'de çalıştay sonra erecek olup katılımcılar otelden ayrılacaklardır. 
Yani katılımcılara 19 Kasım Cuma ve 20 Kasım Cumartesi için konaklama imkanı sağlanacaktır. 21 Kasım Pazar günü ise sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilecektir. Çalıştay 21 Kasım Pazar günü saat 18.00 de sona erecektir. Katılımcıların seyahat planlarını 19 Kasım Cuma günü en geç saat 13.00'de otelde olacak ve 21 Kasım Pazar günü en erken saat 18.00 de otelden ayrılacak şekilde yapmaları gerekmektedir. 

Katılımcılar belirtilen gün ve saatler arasında proje faaliyetlerine katılmak zorundadırlar. Proje faaliyetlerine katılmayan katılımcıların konaklama, seyahat ve yemek giderleri karşılanmayacaktır . Katılımcılar her gün imza çizelgelerini imzalayacaklardır.

COVİD19-TEDBİRLERİ
ÖNEMLİ : Derneğimizin yürüttüğü tüm faaliyetlere katılabilmek için katılımcıların; iki doz aşı yaptırmış ve ikinci dozun üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle Çalıştaya başvuru yapabilmek için bu kuralımız gereğince başvuru sahiplerinin bu formun ilgili yerinde aşı sertifikasını yüklemeleri gerekmektedir. 
Çalıştay ve konaklama süresince Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerde   belirtilen kurallara uymak zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcılar kurallara uygun maske takmak zorundadır. Tüm faaliyetlerde sosyal mesafe kuralına uyulması gerekmektedir.  Çalıştay süresince imkanlar ölçüsünde bazı etkinlikler açık havada yapılabilecektir. Otel girişinde tüm katılımcıların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. 
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/covid-19-rehberi.html


Sorularınızı agesder51@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru için lütfen bu formu doldurunuz.. 

Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Katılmak için lütfen buraya tıklayınız...

Bütün sosyal medya hesaplarımıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör