×
Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılım Anketi
 12.09.2022
  SORGUN GENÇLİK DERNEĞİ
 2741 kez okundu
Bu anket, Sorgun Gençlik Derneği tarafından Erasmus+ Gençlik Katılımı Programı kapsamında yürütülen "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır.

Bu anketi arkadaşlarıyla paylaşan ve doldurulmasını sağlayan gençlerimize sürpriz hediyelerimiz olacak. Anket formunun sonunda arkadaşınızın ismini ve iletişim numarasını yazmayı unutmayın lütfen. :)

Gençlik katılımını; gençlerin kamusal yaşamları ile ilgili kararlara dahil olma ve bu kararları etkileme süreci olarak tanımlanmaktadır. Projemiz gençlerin sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını, gençliğin demokratik yaşama katılımını teşvik edecek, sosyal ve sivil katılımı destekleyecek ve tüm gençlerin toplumda yer almak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacaktır. 'Katılım' ana alanı altında Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılmasını amaçlıyoruz.

Projemiz Almanya ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi uygulamaların paylaşımını yapmayı, gençlerle diyalog kurulmasını ve ulusal politikaların geliştirilmesini, gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesini, siyasette, gençlik örgütlerinde ve sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Gençlik katılımının yerelden başlayan bir süreç olması gerektiğine inanmaktayız. Gençlerin anlamlı katılımının sağlanabilmesinde yerel mekanizmaların etkisi büyüktür. Kamu yönetiminin halka ve gençlere en yaygın birimlerinden birisi olan yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin gelişmesi gençlik katılımının toplumsal bir kültür olarak yerleşmesini desteklemektedir. Yerel yönetimlerin, merkezi yönetime göre gençlerle ilgili ilk elden ve daha sağlıklı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyor olması yerel yönetimlerin gençlik katılımındaki rolünün önemini arttırmaktadır.  

Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği genç nüfus 15-24 yaş aralığıdır. Türkiye İstatistik Kurumu da araştırmalarında 15-24 yaş aralığını genç nüfus olarak değerlendirmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu ise 15-29 yaş aralığını genç nüfus olarak kabul etmektedir. Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi ile gençlik politikalarının hedef grubunun, 14-29 yaş aralığında bulunan bireyler olduğu ifade edilmiştir.   

2019-2027 Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile belirlenen 11 hedeften birisi gençlik katılımıdır. Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile üye devletler, tüm gençlerin demokratik süreçlere ve topluma katılımlarını teşvik etmeye ve desteklemeye, gençleri etkin bir şekilde dâhil etmeye, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki gençlik temsilcilerini desteklemeye ve dijital demokrasi araçları gibi yenilikçi ve alternatif katılım yollarını araştırmaya ve tanıtmaya davet edilmektedir. 

Bu formda toplanan bütün veriler, Erasmus+ Gençlik Katılımı Programı kapsamında yürütülen "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" başlıklı projenin araştırılması amacıyla toplanacaktır. Anketin tamamlanması yaklaşık 7 ila 10 dakika arası sürecektir. Talimatlar anketin her bir bölümünde belirtilmiştir. Lütfen ankette yer alan her bir ifadeye belirtilen kriterler bağlamında samimiyetle yanıt veriniz. Yanıtlarınız yalnızca yukarıda belirtilen proje kapsamında kullanılacaktır.

Bu ankete Türkiye'de ikamet eden tüm gençler katılım sağlayabilir.

İlgi ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Ankete katılmak için lütfen tıklayınız...
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör